زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

(Augustine of Hippo)

 

  • جانبو ، تیرازیس ، فروشگاه ها و سوپرمارکت های شیراز

    فروشگاه های جانبو چند وقتی که با شعبه های زیاد در شیراز راه اندازی شده . وقتی جانبو راه اندازی شد و روز به روز شعیه های آن در شهر زیادتر می شد  من با خودم می گفتم واقعا یعنی چی ؟ با وجود این همه فروشگاه های بزرگ و قد و نیم قد ، جانبو چی می خواد بگه . چرا انقدر داره شعبه های بزرگ می زنه و با تعداد زیاد . هنوز هم درست نمی فهمم ، اما چند ماهی می شه که خودم هم مشتریش شدم و هرزگاهی از این فروشگاه خرید دارم البته شاید بخاطر تخفیف های خوبش باشه که مخصوصا روی مرغ و گوشتاش که هم کیفیتش خوب و هم تازه است . 

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد