زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

(Augustine of Hippo)

 


اشتراک در rss

Super User


ثبت نام در - 18/02/2012 آخرین حضور در - 14/12/2017


مدال ها


هنوز مدالی بدست نیامده است.
Powered by EasyDiscuss for Joomla!
DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد