زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

خیلی مقوی و مغذی است و مخصوصا برای تقویت قوه باه بسیار موثر است و اغلب آن را توام با خرما و شیرینی های دیگر می خورند.

و یه چیز جالب تر   نارگیل هوش را هم زیاد می کند .

طراحی عکس نوشته رایگان ویژه مراسم شاد

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد