زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

شهر اصفهان به برکت وجود زاينده رود داراي باغهاي متعدد و دشتهاي سرسبز بوده است. باغ شهر اصفهان از جمله باغ شهرهاي ايران و نماينده تجربه‌اي کامل در رابطه با طراحي شهري از حدود ۴۰۰ سال پيش – آغاز سلطنت صفويان در اصفهان- است. 
باغ چهل ستون اصفهان ، نمونه‌اي از يک باغ سلطنتي از دوره صفوي است. تا سال ۱۳۲۷ خورشيدي، چون تاريخ دقيق بنا به دست نيامده بود، اظهار نظر درباره تاريخ بناي چهلستون مشکل مي‌نمود.
 ليکن درهمان سال در نتيجه کاوش‌هايي که به عمل آمد، درجبهه تالار کاخ، اشعاري در دو کتيبه از زيرگچ بدست آمد که يکي کوتاهتر و بر زمينه صورتي رنگ، بناي تالار چهلستون را به شاه عباس دوم نسبت مي‌دهد و سال اتمام آن را ۱۰۵۷ هجري قمري تعيين مي‌کند و ديگري که طولاني‌تر است و خطوط آن گچ‌بري برزمينه آبي رنگ است از تعميرات زمان شاه سلطان حسين حکايت دارد. 
يکي از برنامه‌هاي شهري دوره شاه عباس اول و پس از انتخاب شهر اصفهان به عنوان پايتخت در سال۱۰۰۷ هجري قمري، احداث خيابان زيبا وطويل چهار باغ و باغهاي متعدد در پيرامون آن بود. پي در پي بودن باغها که يادآور مفهوم "باغ اندرباغ" هستند، چون باغ خرگاه، باغ بلبل، باغ هشت بهشت، باغ فتح آباد، باغ کاج، باغ نسترن، باغ خلعت، باغ انگورستان و ساير باغها، از جمله اصول طرح اندازي شهر اصفهان محسوب مي‌گرديد. امروزه به جز باغ هشت بهشت و باغ چهلستون، ساير باغها از بين رفته‌اند و تنها نامي از آنها باقي است. يکي از اين باغها، باغ جهان نما بود که خيابان چهارباغ که از غرب آن مي‌گذشت، به آن رونق بخشيده بود. 
درميان باغ چهلستون، شاه عباس عمارتي به شکل کلاه فرنگي با اتاقهاي کوچک در اطراف آن طرح انداخت که هسته اوليه کاخ چهلستون گشت. اين باغ در باري جهت پذيرايي از ميهمانان دربار شاه درمراسم و جشن‌ها استفاده مي‌شده است و سپس با شروع سلطنت شاه عباس دوم، هفتمين پادشاه صفوي، عمارت چهلستون توسعه داده شد و تالارها و ايوان‌هايي برآن افزودند. از آن جمله مي‌توان به تالار آينه، تالار هجده ستون، دو اتاق بزرگ شمالي و جنوبي تالار آينه، ايوان هاي طرفين سرسراي پادشاهي و حوض بزرگ مقابل تالار با کليه تزئينات نقاشي، آيينه کاري، کاشيکاري ديوارها و سقف‌ها اشاره کرد. تالارهاي وسيع کاخ دردوره شاه عباس دوم نيز محل بار عام و کاخ پذيرايي‌هاي رسمي بوده است. اين کاخ در سال ۱۰۵۶ هجري قمري( ۱۶۴۲ميلادي) با حضور شاه عباس دوم و سفيران کشورهاي خارجي افتتاح شد. 
در دوازدهمين سال سلطنت شاه سلطان حسين، کاخ چهلستون دچار حريق شده و سپس تعميراتي در آن و به احتمال زياد مطابق سابق به عمل آمده است. بنابر اظهار نظر سياحان همچون فلاندن و کست در زمان پادشاهي محمد شاه قاجار ونيز مادام ديو لافوآ، در سال ۱۲۹۸ هجري قمري، باغ چهلستون به حالت اصلي خود باقي بوده اما از سال ۱۳۰۰ هجري قمري در زمان ظل السلطان – فرزند ناصر الدين شاه و والي اصفهان – خرابي بسيار در اين عمارت به عمد راه يافته است.
چهل ستون
موقعيت باغ چهل ستون
باغ چهل ستون درون شهر اصفهان و در شرق خيابان چهار باغ پايين و جنوب خيابان سپه و غرب ميدان نقش جهان واقع شده است. باغ در بستر شهر و در ميان ساير باغ‌ها شکل گرفته و به گونه‌اي استقرار يافته بود که امکان دسترسي به آن از ساير باغ‌ها ميسر بوده است. مجموعه‌اي از اين باغها که در امتداد چهارباغ شکل گرفته بودند يکي از شالوده‌هاي اصفهان عصر صفوي را شکل مي‌دادند و نقش باغ چهلستون از اين جنبه ممتاز است که حلقه پيوند دهنده اين شالوده و شالوده ديگري شهري يعني مجموعه نقش جهان بوده است. 
باغ چهلستون در بستر شهري خود با ديوارهايي از محيط پيرامون خود مجزا گشته است و امروزه ارتباط آن با ساير عناصر شهري بسيار محدود گرديده و يا شايد بتوان گفت از بين رفته است. ارتباط ميان عناصر عمده شهري- ميدان نقش جهان و يا ساير بناهاي عمومي تاريخي – هم از نظر عملکردي هم از نظر منظر شهري، درگذشته وجود داشته که ساختار شهري را به روشني تعريف مي‌نموده است. در حال حاضر ارتباط ميان ميدان نقش جهان و باغ چهلستون ديگر وجود ندارد. درگذشته به کمک فضاهاي کوچک سرپوشيده مياني مانند ورودي‌ها و ملحقات اين ارتباط وجود داشته است. باغ چهلستون در گذشته نه تنها در ساختار کلي شهر مفهوم روشني داشته بلکه خود نيز از نمود و جلوه ويژه‌اي برخوردار بوده است.
 
DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد