زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

(Augustine of Hippo)

 

سواحلی که جنس آنها شنی نبوده و از جنس قلوه سنگ می باشند.

ساحل چسیل1

چندان در جهان دیده نمی شوند و به همین دلیل ساحل قلوه سنگی چسیل در ناحیه دورست انگلستان که 29 کلیومتر طول دارد.

یکی از نقاط مهم طبیعت گردی در انگلستان به حساب می آید.

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد