زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

(Augustine of Hippo)

 

غارهاي هنامه (HONAME) مجموعه اي از معماري دستکند است که در سه طبقه بر روي هم در سينه کوهي در جنوب روستايي به همين نام در دهستان سيوکانلو شهرستان شيروان در استان خراسان شمالي قرار گرفته است. اين غارها که با دست کنده شده اند و دستکند هستند در يکي از دره هاي فرعي مسير رود اترک عليا به ارتفاع حدود هزار و ۴۴2 متر بالاتر از سطح دريا واقع
شده اند . اين مجموعه معماري دستکند که با توجه به وسعت آنها زماني جمعيت قابل توجهي از ساکنان بومي منطقه را در خود جاي مي داده در سينه کوهي به نام “گرمه دره” قرار گرفته و از کف دره ارتفاع دارد .
براي دسترسي به اين غارها بايد از مسير شيروان خانلق و از طريق راه آسفالته به سمت شمال و به سوي روستاي هنامه طي مسير کرد و پس از طي حدود
 در نزديکي روستا، وارد يک راه فرعي خاکي شد که به سمت غارهاي هنامه مي رود .
پس از عبور از يک مسيل فصلي و يک کوهپيمايي مختصر در شيب تند دامنه، به محل اين غارهاي ديدني و شگفت انگيز مي رسيم .
نمونه مشابه اينگونه معماري دستکند و روستايي که در دل کوه حفر شده، در ساير مناطق ايران به ويژه در جنوب کشور مشاهده شده که از آن جمله مي توان به غار “خربس ” در جزيره قشم و روستاي “ميمند” در کرمان اشاره کرد .
در تمام اين مناطق جنس تشکيلات زمين شناسي به نحوي است که امکان حفاري مجموعه اي از اتاقها و فضاهاي ديگر در سينه کوه را به ساکنان مي داده است .
غارهاي هنامه شيروان در سه طبقه بر روي هم در ديواره عمودي کوه حفر شده و سقف هر طبقه، کف طبقه فوقاني را تشکيل مي دهد .
سقف و يا کف اتاقها يک لايه متراکم شني به ضخامت 20 تا ۰00 سانتيمتر است که بطور طبيعي در کوه وجود داشته و بطور مناسب از آن بهره برداري شده
است
 
فضاهاي اين اتاقهاي دستکند در سه طبقه شکل داده شده که يکي بر روي ديگري واقع و ظاهرا هر طبقه کارکرد متفاوتي نيز داشته است .
طبقه اول که در آن دالانهاي نسبتا بزرگ با پيش آمدگي هايي در پاي ديوار به شکل آخور ديده مي شود احتمالا مربوط به نگهداري احشام بوده و کاربري طويله يا آغل را داشته است .
در برخي فضاها ارتفاع آخورها بيش از يک متر است که بايد مربوط به تغذيه حيوانات باربر مانند اسب و قاطر بوده باشد .
طبقه دوم، فضاهاي کوچکتر با تودرتويي بيشتري دارد که با توجه به وجود اجاق هاي متعدد و دودزدگي سقف آنها بايد مربوط به زندگي و سکونت افراد بوده باشد .
ضخامت قابل توجه لايه دوده و کربن بر سقف و ديواره ها اين طبقه نشانگر آن است که اين مکان مدتها سراي امني براي ساکنان بومي منطقه بوده و مورد توجه فراوان قرار داشته است .
پراکندگي قطعات خمره ها و ظروف سفالين، ذخيره سازي آرد و غلات در پاي دامنه و نزديک به غارها نيز نشانگر زندگي در اين محل به ويژه در دوره هاي آشوب و ناامني سياسي است تا ساکنان ياراي مقاومت در برابر مهاجمان را داشته باشند .
طبقه سوم در اين مجموعه اتاق هاي کمتر ولي نسبتا بزرگتري دارد که احتمالا انبار بوده و براي ذخيره کردن اشيا و آذوقه از آنها استفاده مي شده است .
تمام عناصر معماري داخل اين فضاها از قبيل آخورها، اجاق ها و غيره از جنس کوه و به صورت دستکند ايجاد شده است .
غارهاي دستکند سه طبقه هنامه شيروان به نام هاي غارهاي هنامه ، نيز شناخته مي شود.
DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد