زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گردشگري ـ طبق تصميمات اتخاذ شده از سوي مقامات دولت بلغارستان و طي طرح ويژه آزاد سازي سواحل درياي سياه که به زودي به مورد اجرا گذاشته مي شود، تمام ساختمان هاي غير قانوني که در حاشيه ساحلي درياي سياه ساخته شده تخريب و حذف خواهند شد. پيش از اين نيز طرح مشابهي در سواحل مديترانه از سوي اسپانيا اجرا شده بود.

اين تصميم که به طور مشخص قرار است در شهر نسه بر اجرا شود در پي آن اتخاذ شد که برخي ساخت و سازهاي غيرقانوني سبب ايجاد مشکلات متعددي از نظر تملک اين ساختمان ها شد که تحت مالکيت مشترک بودند.

علاوه بر اين يک جفت ساختمان دو طبقه که بدون مجوز اداري در دهکده ميشليکا در بخش جنوبي سواحل ابزور در درياي سياه ساخته شده اند نيز مشمول اين طرح و تخريب خواهند شد.

همچنين ساختمان هاي چهار طبقه مجز نيز که در منطقه کلادري در نزديکي روستاي امونا ساخته شده اند همراه با يک استخر بزرگ شنا در شرق هتل دلتا در سواحل آفتابي اين روستا تخريب و حذف خواهند شد.

اين طرح نه تنها شامل تخريب و حذف ساختمان ها بلکه بسياري از سازه هاي ديگر نيز هست ازجمله تمام پايه ستون هاي ساخته شده از جنس فولاد و بتون و همچنين تمامي سکوهاي بتوني که در سواحل جنوب نسه بر ساخته شده‌اند، قرار است تخريب و حذف شوند.

افزون بر همه اين موارد تعداد زيادي از ساختمان‌ها در ديگر شهرها و نواحي ساحلي بلغارستان از جمله سوزوپل، کيتن و چنگنه اسکله درنزديکي بورگاس به زير بولدوزرهاي رفته و تخريب خواهد شد.

اما اين تنها موردي نيست که به منظور آزاد سازي سواحل مقامات دولت دست به تخريب و حذف ساختمان هاي بزرگ و کوچک در نواحي ساحلي مي زنند. پيش از اين نيز وزارت محيط زيست اسپانيا در اقدام مشابهي براي آزاد سازي سواحل اين کشور دست به تخريب ساختمان هاي احداث شده در خط ساحلي اين کشور زده بود.

به گزارش ساينس مانيتور دولت اسپانيا طي اقدامي بي‌سابقه 665 ساختمان را با تمام محوطه‌ها الحاقات وابسته به آن با هدف  حمايت از محيط زيست شکننده و آسيب پذير دريايي در سواحل مديترانه حذف کرد.

وزارت محيط زيست اسپانيا به رغم گسترش شديد روند ساختمان‌سازي‌هاي انبوه در سواحل مديترانه اقدام به احياي وضعيت طبيعي اين سواحل کرده است.

اين اقدام به منظور مقابله با انبوه ساختمان‌هاي بلندي صورت گرفته است که طي سالهاي اخير اکولوژي شکننده اين مناطق را به شدت تخريب کرده‌اند.

به گفته مقامات محيط زيست اسپانيا اين ساختمان‌سازي‌ها نرخ فرسايش خاک در اين مناطق را به يک متر در سال افزايش داده‌اند. و از آنجا که اجراي طرح هاي عمراني و جذب هزاران توريست به اسپانيا رو به رشد است، دولت اسپانيا با چالش شديدي ميان محيط زيست و بخش هاي اقتصادي اين کشور روبرو شده بود.
اما وزير محيط زيست اسپانيا در دفاع از اين طرح اظهار داشت  که اگر سواحل دريايي اين کشور را براي هر منظوري ازجمله گردشگري مي خواهيم بايد پارادايم خود را تغيير دهيم. وي تاکيد داشت که استراتژي حفاظت ازسواحل دقيقا اينگونه طراحي شده است که نواحي اشغال شده ساحلي، توسط دولت خريداري و آزادسازي شود.

اما اجراي اين قبيل طرح ها ظاهرا درس هاي آموزنده و بازدارنده اي در ساير کشورهاي جهان از جمله ترکيه داشته است تا طرح هاي خود را در توسعه توريسم به ويژه در نواحي ساحلي برپايه شرايط اقليمي و گنجايش طبيعي منطقه مورد نظر استوار کند به نحوي که . گونه اي که به گزارش ساينس مانيتور روستاهاي ترکيه اکنون شاهد تاثير راهکارهاي کاملا متفاوت با هم در توسعه گردشگري اين کشور هستند.به نحوي که برخي از اين روستاها روش هاي کاملا متفاوتي را د ربرنامه توسعه توريسم در پيش گرفته اند.

نمونه بارز آن شهر سيرالي ترکيه  است  که در بخش ديگري از درياي مديترانه،  با هتل هاي خانوادگي  و صبحانه هايي با انواع مربا که از ميوه هاي محلي در باغ ها ودرختان منطقه پرورش مي يابد ، به عنوان بهشت کوچکي براي گردشگران شهرت دارد .همچنين سواحل شني همراه با خرابه هاي عظيم باستاني آن اين بهشت کوچک را جذاب تر مي کند.

اما دولت ترکيه چند سالي است ضمن اجراي طرح هاي گسترده توريستي دراين منطقه ،  اجازه هر گونه ساخت و ساز را دراين منطقه ممنوع کرده است. هدف اصلي ازاين مقررات نيز حمايت از آشيانه لاکپشت هاي منطقه اعلام شده است.

در نتيجه ضرورت اين رويکردها و درحمايت از نواحي ساحلي مديترانه در برابر هجوم برق آساي توريسم در اين منطقه مقامات کشورهاي مختلف متقاعد شده اند که در طرح هاي توريستي خود، بر نمونه هايي چون سيرالي بيشتر توجه شود.

با توجه به اين که مقاصد گردشگري در منطقه مديترانه همچنان از مشهورترين و پر طرفدار ترين مقاصد گردشگري جهان است، به نظر مي رسد تقاضا براي گردش و بازديد از اين منطقه رو به گسترش باشد.

اين ميزان رشد در صنعت توريسم، به دليل درياهاي گرم ، بقاياي باستاني و آشپزي و روش هاي منحصر به فرد آشپزي در اين نواحي همچنان رو به گسترش است به نحوي که تنها نواحي ساحلي مديترانه تا سال2000 بيش از 175 ميليون توريست رابه خود جلب کرده است . براين اساس پيش بيني مي شود که تا سال 2025 اين تعداد به رشدي بالغ بر 312 ميليون گردشگر برسد

جالب تر آن که بيشتر مناطقي که صنعت گردشگري آن ها طي سال هاي اخير در افريقاي شمالي و سواحل شرقي مديترانه  که رشد سريعي داشته اند، در گذشته از نواحي بسيار ضعيف توريستي محسوب مي شده اند.

اما با افزايش تقاضا براي ايجاد تسهيلات توريستي همراه با پراکندگي و رشد انفجاري شهرهاي ساحلي اکنون شرايط به مرحله اي رسيده است که بنا به گزارش برنامه آب  سازمان ملل متحد که طرح پژوهشي در ارزيابي توسعه و تاثير آن بر محيط زيست در نواحي مديترانه است،  اين منطقه ، سالانه بيش از 125 مايل ا زنواحي ساحلي خو را از دست مي دهد.

براساس همين گزارش 40 درصد از مناطق ساحلي مديترانه هم اکنون به زير ساخت و ساز ها رفته که عمدتا بدون نظم در کنار هم ساخته شده اند.

«آنابلا کوتدلود » مسئول تنظيم ليست قرمز گونه هاي درخطر (وابسته به اتحاديه حفاظت از گونه هاي درخطر) ، در همين زمينه مي گويد:« البته درست است که تمام توريست هايي که به اين مناطق مي آيند با خود پول و ثروت به همراه مي آورند اما شايد درست به همان اندازه هم با خود تخريب و ويراني به همراه دارند.»

او مي گويد:«مديترانه اکنون جايي است که واقعا تمام نواحي آن دستکاري شده و مورد استفاده و البته در برخي موارد، مورد سوء استفاده قرار گرفته است و نگراني چنداني براي حمايت از اين بخش از جهان در ميان نبوده است.»

رشد انفجاري توريسم در آنتالياي ترکيه  اين منطقه را به يکي از جبهه هاي مهم توسعه سريع توريسم مديترانه  مبدل کرده است. براساس گزارش مقامات تجارت و صنعت آنتاليا ،در فاصله سال هاي 1990 تا 2006 طرفيت رشد توريسم در آنتالياي ترکيه به 140 در صد رسيده است.

تقريبا 40 درصد از تخت ها ي اقامتگاهي در هتل هاي ترکيه در آنتاليا متمرکز شده است در حالي که نواحي باريک ساحلي اين منطقه کمتر از يک مايل است.

«تانسي سسور»ازمسئولان و گردانندگان برنامه هاي شهر سيرالي درباره شهر کمر که از شهرهاي توريستي مهم در سواحل مديترانه است، مي گويد:«شهر کمر اکنون تنها به دليل شهرتش همجنان به تجارت و رشد خود ادامه ميدهد. اما در اين شهر واقعا ديگر چيز ويژه و منحصر به فردي باقي نمانده است.».

طراحی عکس نوشته رایگان ویژه مراسم شاد

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد