زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

کوه آتوس (Mount Athos) مکانی برای کنیسه‌های ارتدوکس‌ها است که تحت نظارت دولت یونان قرار دارد. در سال ۱۹۸۸ به فهرست جهانی یونسکو افزوده شد.. پایتخت این منطقه تنها شهر این منطقه‌ است. اگرچه این منطقه توسط وزارت خارجه یونان اداره می‌شود ولی در عمل اداره منطقه به دست مجمع مقدس کوه آتوس که اعضای دیرهای این منطقه هستند.
در هنگام یورش خشایارشا به یونان ، در نزدیکی کوه آتوس یک آبراهه برای گذر کشتی‌های ناوگان ایران حفر شد. مهندسان این کانال دو دانشمند ایرانی به نامهای آرتاخه و بوبراندا بودند. آرتاخه مدت کوتاهی پس از پایان کار درگذشت و در کنار آبراهه دفن شد.
کوه آتوس 1
خشیارشا برای جنگ با یونانیان از این کانال عبور کردند.آرتاخه مدت کوتاهی پس از پایان کارهنگامی که سپاهیان ایران در حال پیشروی در یونان بودند، بیمار شد و درگذشت.ب عد از مرگش به دلیل علاقه زیاد خشایار شا به او جنازه او با شکوه بسیار دفن شد.
کوه آتوس 2
این کانال در سال ۲۰۰۵ از زیر خاک درآورده شده و اینک از جاذبه‌های جهانگردی منطقه‌است.این کوه درواقع مکانی برای کنیسه‌های ارتدوکس‌ها است که تحت نظارت دولت یونان عمل می‌کند.درسال ۱۹۸۸به لیست جهانی یونسکو الحاق داده شد.
 
 

طراحی عکس نوشته رایگان ویژه مراسم شاد

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد